Αλλαγή γραμματοσειράς
Ημερομηνία Τετ Δεκ 01, 2021 7:32 am
foss.aueb.gr
Αρχική Κοινότητας Courses Assembly

Assembly

Εγκατάσταση SPIM MIPS Simulator

Low level Programming - MIPS - INTEL
Related Courses: Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Μεταγλωττιστές

Εγκατάσταση SPIM MIPS Simulator

Δημοσίευσηαπό anestis » Πέμ Νοέμ 12, 2009 9:21 pm

Έχω πρόβλημα ξανά με την εγκατάσταση προγράμματος για την σχολή...

Προσπάθησα να εγκαταστήσω τον κώδικα ακολουθώντας τις οδηγίες όπως λέει εδώ εδώ (η αλήθεια είναι πώς κάτι -torture :?: - που έλεγε δεν τα κατάλαβα...άλλα και τις αλλαγές στο makefile που λέει δεν είμαι σίγουρος ότι τις έκανα σωστά :| έβαλα σε όλα το path του φακέλου που στον οποίο κάνω εγκατάσταση.

Σας παραθέτω τον κώδικα που έγραψα στο terminal ακριβώς όπως είναι...
Κώδικας: Επιλογή όλων
ane@anestis:~$ ls
amsn_received  etc               Pictures   Unsaved Document 1
Desktop        examples.desktop  Public     Videos
Documents      Music             Spim       workspace
Downloads      NetBeansProjects  Templates
ane@anestis:~$ cd Spim
ane@anestis:~/Spim$ ls
spim-7.5
ane@anestis:~/Spim$ cd spim-7.5
ane@anestis:~/Spim/spim-7.5$ ls
ChangeLog  CPU  Documentation  README  spim  Tests  VERSION  xspim
ane@anestis:~/Spim/spim-7.5$ cd xspim
ane@anestis:~/Spim/spim-7.5/xspim$ xmkmf
The program 'xmkmf' is currently not installed.  You can install it by typing:
sudo apt-get install xutils-dev
xmkmf: command not found
ane@anestis:~/Spim/spim-7.5/xspim$ sudo apt-get install xutils-dev
[sudo] password for ane:
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  xutils-dev
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
Need to get 303kB of archives.
After this operation, 1,708kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://gr.archive.ubuntu.com karmic/main xutils-dev 1:7.4+5ubuntu1 [303kB]
Fetched 303kB in 0s (428kB/s) 
Selecting previously deselected package xutils-dev.
(Reading database ... 195805 files and directories currently installed.)
Unpacking xutils-dev (from .../xutils-dev_1%3a7.4+5ubuntu1_i386.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
Setting up rott (1.1-3) ...
--2009-11-12 20:57:51--  ftp://ftp.3drealms.com/pub/share/1rott13.zip
           => `/usr/share/games/rott/1rott13.zip'
Resolving ftp.3drealms.com... 74.208.171.241
Connecting to ftp.3drealms.com|74.208.171.241|:21... connected.
Logging in as anonymous ... Logged in!
==> SYST ... done.    ==> PWD ... done.
==> TYPE I ... done.  ==> CWD /pub/share ...
No such directory `pub/share'.

rott: Download of shareware data files failed!
md5sum: /usr/share/games/rott/1rott13.zip: No such file or directory
rott: File integrity check failed!
--2009-11-12 20:57:53--  ftp://ftp.3drealms.com/pub/share/1rott13.zip
           => `/usr/share/games/rott/1rott13.zip'
Resolving ftp.3drealms.com... 74.208.171.241
Connecting to ftp.3drealms.com|74.208.171.241|:21... connected.
Logging in as anonymous ... Logged in!
==> SYST ... done.    ==> PWD ... done.
==> TYPE I ... done.  ==> CWD /pub/share ...
No such directory `pub/share'.

rott: Download of shareware data files failed!
md5sum: /usr/share/games/rott/1rott13.zip: No such file or directory
rott: File integrity check failed!
--2009-11-12 20:57:55--  ftp://ftp.3drealms.com/pub/share/1rott13.zip
           => `/usr/share/games/rott/1rott13.zip'
Resolving ftp.3drealms.com... 74.208.171.241
Connecting to ftp.3drealms.com|74.208.171.241|:21... connected.
Logging in as anonymous ... Logged in!
==> SYST ... done.    ==> PWD ... done.
==> TYPE I ... done.  ==> CWD /pub/share ...
No such directory `pub/share'.

rott: Download of shareware data files failed!
md5sum: /usr/share/games/rott/1rott13.zip: No such file or directory
rott: File integrity check failed!
rott: Installation of shareware data files failed!
dpkg: error processing rott (--configure):
 subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
Setting up xutils-dev (1:7.4+5ubuntu1) ...
Errors were encountered while processing:
 rott
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
ane@anestis:~/Spim/spim-7.5/xspim$ xmkmf
mv -f Makefile Makefile.bak
imake -DUseInstalled -I/usr/lib/X11/config
ane@anestis:~/Spim/spim-7.5/xspim$ make
bison -y -d ../CPU/parser.y
/bin/sh: bison: not found
make: *** [y.tab.c] Error 127
ane@anestis:~/Spim/spim-7.5/xspim$ cd ..
ane@anestis:~/Spim/spim-7.5$ ls
ChangeLog  CPU  Documentation  README  spim  Tests  VERSION  xspim
ane@anestis:~/Spim/spim-7.5$ make
make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
ane@anestis:~/Spim/spim-7.5$ make install
make: *** No rule to make target `install'.  Stop.
ane@anestis:~/Spim/spim-7.5$ ^C
ane@anestis:~/Spim/spim-7.5$ xmkmf
imake -DUseInstalled -I/usr/lib/X11/config
imake: No such file or directory
imake: No description file.
  Stop.
ane@anestis:~/Spim/spim-7.5$ ls
ChangeLog  CPU  Documentation  README  spim  Tests  VERSION  xspim
ane@anestis:~/Spim/spim-7.5$ make
make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
ane@anestis:~/Spim/spim-7.5$ cd spim
ane@anestis:~/Spim/spim-7.5/spim$ ls
Configure  Makefile  Makefile~  README  spim.c
ane@anestis:~/Spim/spim-7.5/spim$ make
./Configure
cc
Check if this machine is big-endian or little-endian.
This may take a few minutes.
I believe this is a little-endian machine.
Looks like a BSD universe exists...
Scaning libc
nm: udiv_qrnnd.o: no symbols
nm: old_atexit.o: no symbols
nm: mp_clz_tab.o: no symbols
nm: getopt_init.o: no symbols
nm: init-posix.o: no symbols
nm: lseek64.o: no symbols
nm: oldgetrlimit64.o: no symbols
nm: internal_accept4.o: no symbols
nm: getutmpx.o: no symbols

Checking if libc on this machine contains:
  vsprintf: Yes, I think so
  vfprintf: Yes, I think
  strtoul: Yes, I think
  strtol: Yes, I think
  memcpy: Yes, I think

Checking for /usr/include/termios.h
Yes, it is there
make -f Makefile spim2
make[1]: Entering directory `/home/ane/Spim/spim-7.5/spim'
bison -d --file-prefix=y ../CPU/parser.y
make[1]: bison: Command not found
make[1]: *** [y.tab.c] Error 127
make[1]: Leaving directory `/home/ane/Spim/spim-7.5/spim'
make: *** [spim] Error 2
ane@anestis:~/Spim/spim-7.5/spim$ make install
make -f Makefile spim2
make[1]: Entering directory `/home/ane/Spim/spim-7.5/spim'
bison -d --file-prefix=y ../CPU/parser.y
make[1]: bison: Command not found
make[1]: *** [y.tab.c] Error 127
make[1]: Leaving directory `/home/ane/Spim/spim-7.5/spim'
make: *** [spim] Error 2
ane@anestis:~/Spim/spim-7.5/spim$ make test
make -f Makefile spim2
make[1]: Entering directory `/home/ane/Spim/spim-7.5/spim'
bison -d --file-prefix=y ../CPU/parser.y
make[1]: bison: Command not found
make[1]: *** [y.tab.c] Error 127
make[1]: Leaving directory `/home/ane/Spim/spim-7.5/spim'
make: *** [spim] Error 2
ane@anestis:~/Spim/spim-7.5/spim$ ^C
ane@anestis:~/Spim/spim-7.5/spim$


Επίσης μάλλον δεν έχω αυτό το X Windows που λέει, και δεν έχω ιδέα τι είναι τα error που πετάει...

Ελπίζω να μην καλύπτομαι ήδη αυτό το θέμα :?: γιατί τότε έχω χαθεί εντελώς....
http://foss.aueb.gr/forum/viewtopic.php?t=75

Κάθε βοήθεια δεκτή και ευχαριστώ... :?

ΥΓ. Εγκατέστησα ένα xspim από το software manager, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς λειτουργεί, πώς φορτώνει τα αρχεία .asm κτλ...οπότε προσπαθώ να κατεβάσω αυτό που λέει στην σελίδα του μαθήματος...
Άβαταρ μέλους
anestis
Open Member
 
Δημοσ.: 12
Εγγραφη: Πέμ Νοέμ 05, 2009 1:14 am

Re: Εγκατάσταση SPIM MIPS Simulator

Δημοσίευσηαπό c00kiemon5ter » Πέμ Νοέμ 12, 2009 9:37 pm

Προφανώς το spim δεν είναι Βασικό Εργαλείο. Το πακέτο build-essential παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για packaging σε Ubuntu.

Πρέπει να υπάρχει το Spim ή το XSpim σε κάποιο repository. Δώσε
Κώδικας: Επιλογή όλων
$ aptitude --search spim

και θα δεις ότι σχετικό με spim υπάρχει στο repo του Ubuntu

Κώδικας: Επιλογή όλων
$ apt-get install spim
$ apt-get install xspim

για να το εγκαταστήσεις.

Γενικά κοίτα πρώτα αν προσφέρεται το πακέτο που θες από τον package manager (εδώ apt), μετά δες αν υπάρχει κάποιο εξωτερικό repository (source.list) που να το προσφέρει και τέλος προσπάθησε να το βάλεις με το χέρι (./configure | make | make install) και μαζί κάνε ένα νέο bug report/request για να συμπεριληφθεί αυτό το πακέτο στην διανομή σου.
Computers are simple. You just write an instruction and they follow it.
Εικόνα
a cookie! ~ i.will.do.science.to.it! Εικόνα
Άβαταρ μέλους
c00kiemon5ter
cookie hunter
 
Δημοσ.: 554
Εγγραφη: Δευτ Μάιος 11, 2009 1:55 am
Τοποθεσια: (void *)NULL
Operating System: ~ Arch ~ .: Gentoo :.

Re: Εγκατάσταση SPIM MIPS Simulator

Δημοσίευσηαπό c00kiemon5ter » Πέμ Νοέμ 12, 2009 9:55 pm

Το XSpim έχει γραφικό περιβάλλον, κάνεις load/run κανονικά όπως στη σχολή με το PC-Spim.

Το Spim είναι cli. Έχεις δύο λύσεις. Είτε δίνεις
Κώδικας: Επιλογή όλων
$ spim <your-file>

Είτε δίνεις
Κώδικας: Επιλογή όλων
$ spim    # και μπαίνεις σε ένα shell όπου δίνεις
% load "<your-file>"
% run
Computers are simple. You just write an instruction and they follow it.
Εικόνα
a cookie! ~ i.will.do.science.to.it! Εικόνα
Άβαταρ μέλους
c00kiemon5ter
cookie hunter
 
Δημοσ.: 554
Εγγραφη: Δευτ Μάιος 11, 2009 1:55 am
Τοποθεσια: (void *)NULL
Operating System: ~ Arch ~ .: Gentoo :.

Re: Εγκατάσταση SPIM MIPS Simulator

Δημοσίευσηαπό anestis » Πέμ Νοέμ 12, 2009 9:56 pm

Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση!
Ωστόσο προέκυψε άλλο πρόβλημα...βρήκα το ανάλογο spim που ψάχνω, άλλα μου γράφει

Κώδικας: Επιλογή όλων
ane@anestis:~$ apt-get install spim
E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock - open (13: Permission denied)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?

Από ότι βλέπω δεν έχω δικαιώματα να δώ αυτούς τους φακέλους όπως και τον root...ως μόνος χρήστης του υπολογιστή μου απορώ...ποιός έχει;;
:P :mrgreen:
Στο google λέει ότι είναι κακή ιδέα να αποκτήσω :ugeek: αλλά τώρα ψήθηκε, θα δω τι έχει μέσα ο κόσμος να χαλάσει :mrgreen:
Άβαταρ μέλους
anestis
Open Member
 
Δημοσ.: 12
Εγγραφη: Πέμ Νοέμ 05, 2009 1:14 am

Re: Εγκατάσταση SPIM MIPS Simulator

Δημοσίευσηαπό c00kiemon5ter » Πέμ Νοέμ 12, 2009 9:57 pm

Χρησιμοποίησε sudo. Γενικότερα για να εγκαταστήσεις κάτι ή να απεγκαταστήσεις κάτι θέλεις επιπλέον permissions. Το sudo παρέχει μια δομή για να αποκτήσεις τις κατάλληλες άδειες δίνοντας τον κωδικό σου.
Κώδικας: Επιλογή όλων
$ sudo apt-get install spim
Computers are simple. You just write an instruction and they follow it.
Εικόνα
a cookie! ~ i.will.do.science.to.it! Εικόνα
Άβαταρ μέλους
c00kiemon5ter
cookie hunter
 
Δημοσ.: 554
Εγγραφη: Δευτ Μάιος 11, 2009 1:55 am
Τοποθεσια: (void *)NULL
Operating System: ~ Arch ~ .: Gentoo :.

Re: Εγκατάσταση SPIM MIPS Simulator

Δημοσίευσηαπό anestis » Πέμ Νοέμ 12, 2009 10:09 pm

Jesus σχεδόν δεν σε προλαβαίνω! Ευχαριστώ ξανά (ξεκαθαρίζει όσο πάει το τοπίο :) )
παρόλα αυτά πάλι πετάει error :?:
Κώδικας: Επιλογή όλων
ane@anestis:~$ aptitude search spim
i   spim                            - MIPS R2000/R3000 emulator                 
ane@anestis:~$ sudo apt-get install spim
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
spim is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
After this operation, 0B of additional disk space will be used.
Setting up rott (1.1-3) ...
--2009-11-12 22:02:26--  ftp://ftp.3drealms.com/pub/share/1rott13.zip
           => `/usr/share/games/rott/1rott13.zip'
Resolving ftp.3drealms.com... 74.208.171.241
Connecting to ftp.3drealms.com|74.208.171.241|:21... connected.
Logging in as anonymous ... Logged in!
==> SYST ... done.    ==> PWD ... done.
==> TYPE I ... done.  ==> CWD /pub/share ...
No such directory `pub/share'.

rott: Download of shareware data files failed!
md5sum: /usr/share/games/rott/1rott13.zip: No such file or directory
rott: File integrity check failed!
--2009-11-12 22:02:28--  ftp://ftp.3drealms.com/pub/share/1rott13.zip
           => `/usr/share/games/rott/1rott13.zip'
Resolving ftp.3drealms.com... 74.208.171.241
Connecting to ftp.3drealms.com|74.208.171.241|:21... connected.
Logging in as anonymous ... Logged in!
==> SYST ... done.    ==> PWD ... done.
==> TYPE I ... done.  ==> CWD /pub/share ...
No such directory `pub/share'.

rott: Download of shareware data files failed!
md5sum: /usr/share/games/rott/1rott13.zip: No such file or directory
rott: File integrity check failed!
--2009-11-12 22:02:31--  ftp://ftp.3drealms.com/pub/share/1rott13.zip
           => `/usr/share/games/rott/1rott13.zip'
Resolving ftp.3drealms.com... 74.208.171.241
Connecting to ftp.3drealms.com|74.208.171.241|:21... connected.
Logging in as anonymous ... Logged in!
==> SYST ... done.    ==> PWD ... done.
==> TYPE I ... done.  ==> CWD /pub/share ...
No such directory `pub/share'.

rott: Download of shareware data files failed!
md5sum: /usr/share/games/rott/1rott13.zip: No such file or directory
rott: File integrity check failed!
rott: Installation of shareware data files failed!
dpkg: error processing rott (--configure):
 subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
 rott
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
ane@anestis:~$

Σκέφτηκα να πάω να φτιάξω μόνος μου τον φάκελο που θέλει, άλλα δεν βρίσκω πού (και δεν είμαι και σίγουρος για να πώ την αλήθεια...)
Άβαταρ μέλους
anestis
Open Member
 
Δημοσ.: 12
Εγγραφη: Πέμ Νοέμ 05, 2009 1:14 am

Re: Εγκατάσταση SPIM MIPS Simulator

Δημοσίευσηαπό c00kiemon5ter » Πέμ Νοέμ 12, 2009 10:15 pm

Βασικά πάει να συνδεθεί στο repository και ψάχνει το πακέτο αλλά αποτυχάνει γιατί δεν υπάρχει τίποτα μέσα στο 'pub' αλλά πλέον βλέπω όλα είναι κάτω από το 'share'

δοκίμασε να κάνεις το εξής
Κώδικας: Επιλογή όλων
$ wget ftp://ftp.3drealms.com/share/1rott13.zip
$ sudo cp 1rott13.zip /usr/tmp
$ sudo mv 1rott13.zip /tmp
$ sudo apt-get install spim
Computers are simple. You just write an instruction and they follow it.
Εικόνα
a cookie! ~ i.will.do.science.to.it! Εικόνα
Άβαταρ μέλους
c00kiemon5ter
cookie hunter
 
Δημοσ.: 554
Εγγραφη: Δευτ Μάιος 11, 2009 1:55 am
Τοποθεσια: (void *)NULL
Operating System: ~ Arch ~ .: Gentoo :.

Re: Εγκατάσταση SPIM MIPS Simulator

Δημοσίευσηαπό c00kiemon5ter » Πέμ Νοέμ 12, 2009 10:24 pm

Και το παραπάνω βασικά είναι ένα Bug. Οπότε πήγαινε στο Ubuntu Bugs και πάνω δεξιά με κόκκινα γράμματα έχει μια επιλογή που λέει Report a bug . Πάτα εκεί και κάνε login (ή register και μετά login) και συμπλήρωσε αυτά που σε ρωτάει. Είναι αρκετά απλά, αν δε ξέρεις κάτι γράψε εδώ.

Το πακέτο είναι το 1rott13.zip (required by spim), ο υπολογιστής σου είναι x86 (i686), και το πρόβλημα είναι ότι πλέον δεν υπάρχει τίποτα μέσα στον pub folder αλλά τα περιεχόμενα αυτού είναι στον share που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον pub. Βάλε και έναν σχετικό τίτλο - package 1rott13.zip required by spim fails to download.
Bug Description έγραψε:Apt tries to retrieve the package from ftp://ftp.3drealms.com/pub/share/<package> (package in this case is 1rott13.zip) but fails, as the folder pub is empty. The correct path is ftp.3drealms.com/share/<package>


Κανονικά θα έκανες πρώτα ένα search αλλά έκανα εγώ τώρα και δεν βρήκα κάτι σχετικό.
Οπότε new bug. Και έτσι έκανες ένα βήμα στην συνησφορά.
Computers are simple. You just write an instruction and they follow it.
Εικόνα
a cookie! ~ i.will.do.science.to.it! Εικόνα
Άβαταρ μέλους
c00kiemon5ter
cookie hunter
 
Δημοσ.: 554
Εγγραφη: Δευτ Μάιος 11, 2009 1:55 am
Τοποθεσια: (void *)NULL
Operating System: ~ Arch ~ .: Gentoo :.

Re: Εγκατάσταση SPIM MIPS Simulator

Δημοσίευσηαπό anestis » Πέμ Νοέμ 12, 2009 10:33 pm

Το ίδιο αποτέλεσμα έβγαλε...
Πάντως μου ήρθε επιφοίτηση ότι στο xspim στο load επρεπε να βάλω όλο το path (το είχα δοκιμάσει άλλα μάλλον έκανα τυπογραφικό λάθος) και δούλεψε...οπότε εκανα την δουλειά μου.
Ωστόσο το error 1 εχει αρχίσει να με προβληματίζει, γιατι το βλέπω αρκετά συχνά (αυτό μπορεί να φταίει που δεν βλέπω video στο youtube πια)
Ενα σπέσιαλ ευχαριστώ στον jesus...

Και πάω να αναφέρω και το bug :!:
Άβαταρ μέλους
anestis
Open Member
 
Δημοσ.: 12
Εγγραφη: Πέμ Νοέμ 05, 2009 1:14 am

Re: Εγκατάσταση SPIM MIPS Simulator

Δημοσίευσηαπό c00kiemon5ter » Πέμ Νοέμ 12, 2009 10:38 pm

Το error code -> 1 είναι κάτι τελείως γενικό, απλά δείχνει την αποτυχία του να εκτελεστεί επιτυχώς η ενέργεια που ήθελες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το πρόβλημα ήταν ότι δε μπορεί ο apt να βρει το πακέτο αφού είναι λάθος το path.
Τώρα δεν είμαι σίγουρος που κατεβάζει τα πακέτα ο apt αλλά ήταν λογικό το να τα βάζει στον /tmp ή /usr/tmp και έτσι αν το έβλεπε εκεί να μη χρειάζονταν να πάει να το κατεβάσει ξανά. Αλλά λογικά θέλει και md5/sha1 sums και δε βρίσκει κι αυτά.
Τέσπα, κάνε το bug report και σε 1βδομάδα θα έχει φτιαχτεί. Είναι πολύ απλό fix.

Κατα τ'άλλα αφού το XSpim κάνει τη δουλειά που θες, όλα καλά.
Ώρα για κοτόπουλο! :o
Computers are simple. You just write an instruction and they follow it.
Εικόνα
a cookie! ~ i.will.do.science.to.it! Εικόνα
Άβαταρ μέλους
c00kiemon5ter
cookie hunter
 
Δημοσ.: 554
Εγγραφη: Δευτ Μάιος 11, 2009 1:55 am
Τοποθεσια: (void *)NULL
Operating System: ~ Arch ~ .: Gentoo :.

Επόμενο

Επιστροφή στην Assembly

cron
foss.aueb.gr

Μελη σε συνδεση

Συνολικά υπάρχει 1 μέλος συνδεδεμένο: 0 εγγεγραμμένο, 0 κρυφοί και 1 επισκέπτης (με βάση τα μέλη που έχουν συνδεθεί τα τελευταία 5 λεπτά)
Περισσότερα μέλη σε σύνδεση 252 την Πέμ Σεπ 09, 2021 4:43 pm

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

Γενέθλια

Κανένα μέλος δεν έχει γενέθλια σήμερα